תקנון בית ספרי

 

  • יחס לזולת ולרכוש:

זכות התלמידים והמורים להנות משיח תרבותי, כבוד הדדי ומסביבה נאה ומסודרת, תוך שמירה על הרכוש הפרטי והציבורי.

  • הופעה ותלבושת מסודרת:

בבית הספר נהוגה תלבושת אחידה.נקפיד על הופעה הולמת ונקייה של מורים ותלמידים כאחד.

  • התנהגות בשיעורים ובפעילויות בבית הספר:

השיעורים, הטיולים, הטקסים ויתר הפעילויות החברתיות, הם חלק מתהליך הלמידה.

נגיע בזמן לשיעורים נכין את שיעורי הבית ונצטייד בציוד הדרוש לשיעור.

נמנע מפיטפוטים, התכתבויות ומהרת קול.

יציאה מהשיעור באישור המורה בלבד.

  • נוכחות ועמידה בלוח זמנים:

נגיע לבית הספר עד השעה 08:00 ננצל את ההפסקה לאכילה, לשתייה ומנוחה.

כל יציאה משטח בית הספר לפני סוף יום הלימודים תעשה בליווי הורה ולקיחת אישור מן המזכירות.

תלמיד המאחר ללא סיבה מוצדקת יירשם במזכירות.

תלמיד הנעדר מבית הספר חייב להצטייד באישור רפואי / הורים.

  • קשר בונה צוות - הורים

פניות בכתב תעשנה באופן המכבד את המוען והנמען.

פניות טלפוניות לצוות החינוכי תעשנה בשעות מוסכמות שפורסמו בתחילת השנה.

פגישה עם מורה בית הספר במועדי קבלת ההורים ובתאום מראש.

 ישנה חשיבות רבה לקשר בין צוות המורים וההורים- הסכמה ושיתוף פעולה בין שני גורמים אלו תורמים תרומה רבה לחינוך הילד ומסייעים לו בהבנת מקומו והנדרש ממנו.