online poll for your siteמערך השעורים, דפי העבודה והמשימות, לקראת המבחן, לכיתה ח

כימיה, השפה הכימית

פרק א:חזרה על חלקיקיות החומר

פרק ב: כל החומרים בנויים מחלקיקים

פרק ג: שפת הכימיה

פרק ד: מתכת ואל מתכת

פרק ה: מהי תערובת

פרק ו: תרכובות ויסודות

פרק ז: הכרות עם תרכובות מחיי היום יום

פרק ח:הפרדת תערובות


מבחן לדוגמה בשליש א':

מבחן לדוגמה שליש א מבחן ראשון

מבחן לדוגמה שליש א מבחן

דפי עבודה נלווים לשליש א:

1. על הגרפיט יהלום ופולרן

2. ריסוס עש התפוח

כימיה המשך:

פרק ט: מבנה האטום

פרק י: המערכה המחזורית

פרק י"א: יונים

תוספת: אלקטרוליזה של נחושת כלורית

חשמל ואנרגיה:

פרק א: ייצוג מעגל חשמלי בסיסי

פרק ב: חשמל וטעינה

פרק ג: השפעה על עוצמת הזרם

פרק ד: חיבור בטור וחיבור במקביל

פרק ה: מהי אנרגיה

פרק ו: מקורות גלגול והמרה

פרק ז: ייצוג גרפי של אנרגיה


נושאי המבחן

מבחן לדוגמה נא לפתור ולבדוק את השליטה בנושאים השונים.

מבחן שכבתי לדוגמה בשליש ב'

 

דפי עבודה נלווים לשליש ב'

1. חוברת פנימית בחשמל ואנרגיה, אקולוגיה אינטרקציה וכוחות.

2. עבודת הגשה על המערכה המחזורית ומשפחות כימיות 10%

3. דף עבודה על מבנה האטום

4. מאמר -גילוי היסוד ה-117

דפים 3-4 נחשבים לעבודה בסדר גודל של עבודת ההגשה על המערכה המחזורית.

5. מאמר על התחממות כדור הארץ. 10%

כוחות ואינטראקציה:

פרק א:אינטרקציה

פרק ב:כוחות

פרק ג:כוחות בשירות האדם.

אקולוגיה:

פרק א: תנאי הסביבה

פרק ב: קשרי הזנה

פרק ג: מגוון המינים

פרק ד: יחסי גומלין

פרק ה: התאמה לסביבה

פרק ו: חילופי חומרים ואנרגיה עם הסביבה

רבייה:

פרק א: מבוא לרבייה

פרק ב: רבייה אל-זיווגית

פרק ג:רביה מינית זיווגית

פרק ד: פגישת בני הזוג

פרק ה: תהליך הרבייה ואברי הרבייה

פרק ו: התבגרות בבעלי חיים ובאדם

פרק ז:מחזור ביוץ והפרייה פנימית

פרק ח: גלגולי חיים של בעלי חיים

פרק ט:רביה בצמחים

פרק י: רשות -כיצד נוצרים תאומים

חומרים :

קישורים לדפים או נושאים בחומר הנלמד:

בנושא האטום:

1. מבנה האטום- מאגר תמונות

2. נבנה אטום- סימולציית משחק לבניית אטום

בנושא תרכובות:

1. סימולציית phet נבנה מולקולות

2. טבלת היסודות - מאגר של טבלאות מחזוריות מעניינות

3. תרכובות

4. תערובות

5. תאריכי גילוי יסודות

6. גילוי היסוד ה-117

משפחות כימיות:

המימן חלק 1, חלק 2

1.טור המתכות האלקליות חלק 1, חלק 2

2.טור המתכות העפרתיות חלק 1, חלק 2

3.טור 3 בור חלק 1, חלק2

4.טור 4 פחמן חלק 1, חלק 2

5.טור 5 חנקן חלק 1, חלק 2

6.טור 6 חמצן חלק 1, חלק 2

7.טור ההלוגנים חלק 1, חלק 2

8.טור הגזים האציליים חלק 1, חלק 2

טורי מתכות המעבר:

א. סקנדיום איטריום לנתן

ב. טיטניום, זירקוניום, הפניום

ג. ונדיום ניאוביום טנטלום

ד. כרום מוליבדן וולפרם

ה. מנגן טכנטיום ורניום

ו. ברזל רותניום אוסמיום

ז. קובלט רניום אירידיום

ח. ניקל פלדיום פלטינה

ט. נחושת כסף וזהב

י. אבץ קדמיום כספית

1. מצגת על חומר יוני

2. סימולציית phet על התמוססות מלח

- חוק שימור המסה

השפעת חומרים והשימושים בהם על הפרט על החברה ועל הסביבה

- חומרים תועלת ומחיר סביבתי

סימולציית- נבנה אטום

Build an Atom

מאמרים להגשה בשליש א:

על הגרפיט יהלום ופולרן

ריסוס עש התפוח

חומרים למבחן

מבחן לדוגמה שליש א מבחן ראשון

מבחן לדוגמה שליש א מבחן שכבתי (מבחן שני)

אנרגיה - אנרגיה חשמלית:

התנאים לבניית מעגל חשמלי

רכיבי המעגל החשמלי וסמליהם

מדידת זרם חשמלי

הזרם החשמלי כתנועת מטענים במעגל החשמלי

גורמים המשפיעים על עוצמת הזרם

חיבור במעגלים חשמליים (חיבור בטור, חיבור במקביל)

אנרגיה חשמלית והמרתה לסוגי אנרגיה שונים

חוק שימור האנרגיה

בטיחות בשימוש באנרגיה חשמלית

מקורות אנרגיה

השפעת השימוש באנרגיה על הפרט ועל הסביבה

סוגרים מעגל - של מט"ח

אנימציה - השוואה בין מעגל חשמלי לזרימת מים

אנימציות של אדיולינק

בנושא חשמל - ממוזיאון המדע בירושלים

התנגדות ברמה המולקולרית

מתח גבוה- אנימציות של תחנות כח

סימולציות Phet בעברית בלבד

דף עבודה בנושא מוליכות

אנימציות של טעינה חשמלית (באדיבות פסקל)

אלקטרוסטטיקה ותופעותיה (באדיבות פסקל)

מהו בעצם חשמל? סרטון הסברה (באדיבות קרן כספין)

אתר הילדים של בתי זיקוק הנפט

אקולוגיה:

דוגמה ליחסי גומלין: דו קיום בבריכת סאסא

חוברת האקולוגיה שחולקה לתלמידים כחוברת לבנה

תנאים א ביוטיים - דף עבודה להכרה

תרגול תנאים א- ביוטיים: מה הקשר?

מאמרים: חורש הכרמל, יערות הגשם

הזנה : הנמרה בבתא

יחסי גומלין בין בעלי חיים: דף מאמר וזיהוי יחסים

יחסי גומלין טבלה

התאמת בעלי חיים לתנאי הסביבה מאמר על פינגווין וירבוע

מינהלת הכנרת ומארג המזון בכינרת

כוחות ותנועה:

כוחות ופעולתם על גופים.

- כוחות ושינוי

-משקל ומסה

- לחץ

- כוח לעומת אנרגיה

- תנועה

השפעה של כוחות בחיי היום יום.

- שימוש בכוחות בחיי היום יום

- המנוף והמישור המשופע כמגבירי כח

טכנולוגיה

מערכת טכנולוגית משולב בפיסיקה אנרגיה וכוחות

אפיונה של מערכת טכנולוגית

- מערכת טענולוגית - מבנה ופעולה.

השפעת הטכנולוגיה על החברה ועל הסביבה

- השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה

מערכות אקולוגיות

יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין הסביבה

- מגוון בתי גידול

- יחסי גומלין יצורים- סביבה

- יחסי גומלין בין יצורים

מעורבות האדם במרכיבי הסביבה והשלכותיה על הסביבה

- המגוון הביולוגי

מרץ (20 שעות)

התא

התא כיחידת מבנה ותפקוד בסיסית של יצורים חיים

- התא מבנה ותפקוד

- תהליכים בתא

- תא מוצאו מתא

- חלוקת תאים

- התמיינות תאים

מערכות ותהליכים ביצורים חיים (רבייה)

מאפייני חיים, צרכים לקיום יצורים

- מאפייני חיים

- צרכים לקיום יצורים

-תפקודן של מערכות ביצורים חיים: רבייה

- רבייה והתפתחות

בריאות האדם איכות חיים ודרכים לשמירתם.

אורח חיים בריא; בריאות ורבייה

השפעות החימום הגלובלי על בני האדם

האוניברסיטה העברית - מרכז מידע על רבייה

* חשיבות תהליך הרבייה להמשך קיום המין.

* צורות רבייה ביצורים: רבייה זוויגית, רבייה אל-זוויגית. יתרונות וחסרונות.

* מעבר החומר התורשתי מדור לדור.

מאמרים: חרדון סיני, לטאה ירוקה

*תורשה וסביבה: תכונות תורשתיות ותכונות נרכשות.

*מבנה מערכת הרבייה ותפקודה בצמחים ובאדם.

* תהליך הרבייה הזוויגית בצמחים: מזרע לזרע.

* תהליך הרבייה בבעלי חיים ובאדם.

*התפתחות באדם ובבעלי חיים: מעובר לבוגר.