חומרי לימוד והעשרה

בהתאם לתוכנית הלימודים

תשע"ג הארצית

מאתר האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים

 

תוכנית המצגות

דפי העבודה

והמבחנים

תוכנית המצגות

דפי העבודה

והמבחנים

נושאי הלימוד בתחום הביולוגיה בלבד