הערכה

 

קריטריון

ברמה נמוכה

ברמה בינונית

ברמה גבוה

דילמה 1

שימוש בפורום

התלמיד התייחס לשאלות באופן חלקי בפורום

התלמיד התייחס לרוב השאלות בפורום

התלמיד התייחס לשאלות באופן מלא

שליחת דוא"ל

התלמיד שלח דוא"ל עם חלוקה חלקית של המשפטים

התלמיד שלח דוא"ל עם חלוקת מרבית המשפטים

התלמיד שלח דוא"ל עם חלוקה מלאה של המשפטים

דילמה 2

הגדרת הבעיה

התלמיד הגדיר את הבעיה באופן חלקי

התלמיד הגדיר את הבעיה וניסוח חלקי

התלמיד הגדיר את הבעיה באופן מלא

מילוי טבלת חיפוש

התלמיד השתמש במילות חיפוש מתאימות והעריך אתרים בצורה חלקית

התלמיד השתמש במילות חיפוש מתאימות והעריך את מרבית האתרים

התלמיד השתמש במילות חיפוש מתאימות והעריך אתרים בצורה מלאה

דילמה 3

עיבוד נתונים

התלמיד בנה טבלה חלקית

התלמיד בנה טבלה חלקית

התלמיד בנה טבלה מלאה

שרטוט תרשים

התלמיד יצר תרשים חלקי

התלמיד יצר תרשים חלקי

התלמיד יצר תרשים מלא

חלוקה מתאימה של מאפייני גיל ההתבגרות

התלמיד סיווג את המאפיינים בצורה חלקית

התלמיד סיווג את מרבית המאפיינים

התלמיד סיווג את כל המאפיינים

דילמה 4

מילוי טבלה לפי גורם ודרך טיפול

התלמיד מילא חלקית את הטבלה

התלמיד מילא את מרבית הטבלה

התלמיד מילא את כל הטבלה

ניסוח טיפים

התלמיד נתן טיפ אחד

התלמיד נתן 2 טיפים

התלמיד נתן יותר מ3 טיפים

 

חזור לדף הבית