פַּנְדָּה - מערכת     ניהול     ובניית     אתרים

 

 

 

 

 

1. דף ראשי

2. דפים קיימים

3. יצירת דף חדש

4. מאגר קבצים

5. מאגר תמונות

6. קישורים חמים

7. הדרכה למשתמש/ת

8. ניהול תלמידים

·    רשימת תלמידים

·     עדכון רשימה

·     עדכון אתר

·    אתרים אישיים

9. חזרה לתפריט הניהול

10. עורך גראפי

11. עבודה עם קבצי עזר

 

  הורדת המדריך כקובץ

 

א. תפריט ראשי

1. דף ראשי
מבוא-

 מחולל ה"פנדה" מאפשר למורה ולתלמידים לבנות דפי מדע ואתרים ברשת בנוחות ובקלות.

יתרונות המחולל –

 1. תצוגה ויזואלית של הדף הנבנה ללא צורך בהכרת שפת תכנות.
 2. עבודה On-Line החוסכת את הצורך בהעברת הדפים הנוצרים מהמחשב האישי לשרת התיקשוב.
 3. תמיכה מלאה בשפה העברית.
 4. יצירת דפי HTML בעלי נפח קטן, עובדה המאפשרת טעינתם במהירות.

 

2. דפי מידע הקיימים במערכת

טיפול בדפי המידע השמורים במערכת..
דפי מידע הם דפי אינטרנט בעלי סיומת:htm
קבצים מסוג אחר לא יופיעו בחלק הזה.

פעולות אפשריות:

 - עריכה ושינוי של דף מידע קיים על ידי לחיצה על
-
מחיקת דף מידע קיים על ידי לחיצה על
-
תצוגה של דף מידע קיים על ידי לחיצה על שמו.
-
שינוי שם דף המידע (ע"י לחיצה עם הכפתור הימני של העכבר, על שם דף המידע) 

 

3. יצירת דף מידע חדש

יצירת דף מידע חדש באמצעות העורך הגראפי.
חשוב לדעת: ניתן ליצור דפי מידע רגילים בלבד (htm ).

פעולות אפשריות: 

יצירת דף מידע חדש. לחיצה על הלחצן, תפתח את העורך בחלון חדש.                                                                  

4. עדכון מאגר הקבצים לאתר

העלאת קבצים שיקושרו לדף המידע בזמן בנייתו.
קבצים חוקיים:doc ,xls ,ppt ,pps ,pdf ,zip ,rtf

פעולות אפשריות:

- הוספת קובץ למאגר מהמחשב האישי.

- עיון בקובץ על ידי לחיצה על שמו.

- מחיקת קובץ מהמאגר על ידי לחיצה על

- שינוי שם הקובץ (ע"י לחיצה עם הכפתור הימני של העכבר, על שם הקובץ)

 

 

5. עדכון מאגר התמונות לאתר

מאגר התמונות הוא אוסף של תמונות, שהועלו לשרת על ידי המשתמש.
ממאגר זה ניתן להוסיף תמונות לדף המידע בזמן הבנייה.
תמונות אותן ניתן להוסיף הם רק מהסוגים :gif , jpg
ניתן להוסיף תמונות גם בזמן עריכת הדף עצמו.

פעולות אפשריות:

 - הוספת תמונות למאגר.
-
מחיקת תמונה מהמאגר על ידי לחיצה על
-
תצוגה של התמונה על ידי לחיצה על שמה.
-
שינוי שם התמונה (ע"י לחיצה עם הכפתור הימני של העכבר, על שם תמונה).

 

6. עדכון רשימת הקישורים החמים

כלי "קישורים חמים" נועד להקל על הוספת קישורים בזמן בניית דף המידע.
קישורים שיוספו למאגר, יופיעו בסעיף "קישור ממאגר הקישורים החמים" בחלון הוסף קישור.
כלי זה טוב במיוחד במקרה ורוצים להוסיף את אותה הכתובת מספר פעמים או בדפים שונים.

פעולות אפשריות:

- הוספת קישור
-
מחיקת קישור
-
שינוי כתובת של קישור

 

 

7. הדרכה למשתמש/ת-

קישור למדריך זה.

 

8. מערכת ניהול תלמידים (מצויה רק במערכות בהן הותקנה "פנדה" רבת משתתפים)

מערכת ניהול התלמידים של המחולל, מאפשרת למורה לפתוח לכל תלמיד מחיצה ייעודית, בה יצור את אתר הבית שלו.

גישת התלמידים מוגנת בסיסמאות כניסה, אותן קובע המורה בזמן הרישום.

 

רשימת תלמידים

הצגת פרטי התלמידים הרשומים במערכת.

 

עדכון רשימה

הוספה, מחיקה ועדכון רשימת התלמידים.

 

עדכון אתר

מבט על אתרי התלמידים מתפריט הניהול.

 

שלבים ברישום והפעלת מערכת רבת משתתפים

 

9. חזרה לתפריט הניהול

חזרה לתפריט הניהול של ה "אורייאנית"

 

ב. עורך גראפי

עריכת דפי המידע מתבצעת באמצעות העורך הגראפי.

כדי להקל על העבודה, עוצב העורך בצורה המדמה את סביבת העבודה המוכרת של Windows

 

קובץ   עריכה   הוספת-אובייקט

שמורנקה הכלתצוגה מקדימה חפשהחלף גזורהעתקהדבק בטל פעולהשחזר פעולה ישר לימיןמרכזישר לשמאל הגדל כניסההקטן כניסה כתב עיליכתב תחתי מצב עריכה:

מאפייני הדףעדכון אובייקט תבליטיםמיספור הוספת קישורהוספת תמונההוספת טבלההוספת קו אופקי

קו באמצעקו תחתוןנטוימודגש גודל גופן: סוג גופן: בחירת צבע רקע 

 

 מקרא-

שמור-

שמירת הדף במחיצת השרת. בחירה בשמירה כדף הבית, תשמור את הדף בשם index.htm ותציג אותו בשער הפתיחה של ה "אורייאנית" וכקישור מלחצן "דף הבית".

 

שמור

נקה- מחיקת כל המידע שהוצב בדף.

נקה הכל

הצגה מוקדמת- תצוגה מוקדמת של הדף ללא צורך בשמירה.

תצוגה מקדימה

חפש- חפש מחרוזת בדף הנוכחי.

חפש

החלף- החלף מחרוזת בדף הנוכחי.

החלף

גזור – גזור קטע מסומן.

גזור

עתק- העתק קטע מסומן.

העתק

הדבק – הדבק מידע השמור בזיכרון המחשב.

הדבק

בטל – בטל פעולה אחרונה.

בטל פעולה

שחזר – שחזר פעולה אחרונה.

שחזר פעולה

הצמד לימין – הצמד מידע לימין.

ישר לימין

מרכז – מרכז מידע.

מרכז

הצמד לשמאל – הצמד מידע לשמאל.

ישר לשמאל

הרחב כניסה ימינה.

הגדל כניסה

הרחב כניסה שמאלה.

הקטן כניסה

כתב עילי.

כתב עילי

כתב תחתי.

כתב תחתי

מאפייני דף המידע

קביעת מאפייני הדף הבאים-

1.      כותרת הדף

2.      שיבוץ תמונה כרקע לדף המידע.

 

 

 

מאפייני הדף

שינוי נתוני אובייקט –

שינוי מאפייני האובייקטים הבאים-

 1. מאפייני טבלה הנמצאת בדף – הוספה ומחיקת שורות ועמודות, שינוי עובי גבולות הטבלה, כיוון הטבלה ורוחבה. לביצוע השינוי, מקם את סמן הכתיבה בתוך הטבלה ולחץ על הצלמית.
 2. שינוי או הסרה של קישור קיים – מקם את הסמן על הקישור ולחץ על הצלמית.

עדכון אובייקט

תבליטים.

תבליטים

מספור.

מיספור

 

 

הוסף קישור-

הוספת קישור חם לדף המידע. יש להכין את הנושאים המיועדים לקישור לפני הכנת הדף.

מהתפריט הנפתח, ניתן לבצע קישור ל-

 1. כתובת אינטרנטית.
 2. דף מידע קיים במחיצה.
 3. קישור לכתובת ממאגר הקישורים החמים.
 4. קובץ שהועלה למאגר הקבצים.
 5. אתרים של תלמידים (במידה ומותקנת מערכת רבת משתתפים).
 6. שליחת דואר אלקטרוני.
 7. תמונה.

הוספת קישור

הוסף תמונה –

הוספת תמונה לדף המידע. ניתן להשתמש בתמונה הנמצאת במאגר התמונות, או לעלות תמונה השמורה במחשב האישי.

הוספת תמונה

הוסף טבלה –

מהחלון הנפתח ניתן לקבוע-

 1. מספר השורות בטבלה.
 2. מספר העמודות בטבלה.
 3. עובי גבול הטבלה ( 0= טבלה שקופה).
 4. מיקום וכיוון הטבלה.
 5. גודל הטבלה (באחוזים מרוחב הדפדפן).

 

 

 

 

 

הערות

 1. את רוחב וגובה הטבלה ניתן לשנות בגוף עורך, על ידי סימון הטבלה ומשיכת נקודות האחיזה המופיעות בקצוות הטבלה.
 2. את נתוני הטבלה ניתן לשנות אחרי יצירתה, על ידי מיקום הסמן בתוך הטבלה ולחיצה על צלמית " שינוי נתוני אובייקט".

הוספת טבלה

הוסף קו מפריד.

הוספת קו אופקי

שנה צבע כתב –

בחר צבע מטבלת הצבעים, סמן טקסט ולחץ על הצלמית.

כתב חצוי.

קו באמצע

הדגשת קו תחתון.

קו תחתון

הדגשת כתב מוטה.

נטוי

הדגשת כתב מובלט.

מודגש

החלפת צבע רקע לדף או לאובייקט –

בחר צבע מטבלת הצבעים, מקם את הסמן בגוף העורך במקום המיועד לשינוי צבע הרקע, ולחץ על הצלמית.

א. מיקום הסמן בחלל הדף, ישנה את צבע הרקע של הדף כולו.

ב. מיקום הסמן בתוך תא של טבלה, ישנה את צבע הרקע של התא הנבחר בלבד.

 

מעבר שורה-

לחיצה על מקש Enter – מעבר לשורה חדשה תוך פתיחת רווח כפול.

לחיצה על Shift+Enter – מעבר לשורה חדשה ללא פתיחת רווח כפול.

 

 

 ג. עבודה עם קבצי עזר

 

למחול ה"פנדה" מצורפים שלושה קבצי עזר, בעזרתם ניתן לשלב מרכיבים מתקדמים בדף המידע-

 

1.                                luch.htm – שילוב לוח מודעות נע בדף המידע.

2.                                ktuvit.htm – שילוב כתובית נעה בדף המידע.

3.                                machsebon.htm – שילוב מחשבון בדף המידע.

 

שלושת הקבצים מצויים במאגר "דפים קיימים", ואינם ניתנים לעריכה ושינוי באמצעות המחולל (כדי למנוע שינוים בשוגג). כדי לשלבם בדף העבודה, יש להציגם על ידי לחיצה על שם הקובץ, סימונם והעתקתם לזיכרון ובהמשך הדבקתם לדף העבודה במקום הרצוי.

במערכת רבת משתתפים, מועתקים קבצים אלה גם למחיצות התלמידים.

 

לקבציי העזר שלוש שכבות, העוטפות אחת את השניה-

 1. שכבת הטבלה החיצונית ביותר – ניתן לסמן אותה על ידי לחיצה עם העכבר על אחת מהפינות הקיצוניות. לאחר סימון הטבלה, ניתן לשנות אותה בעזרת הצלמית "שינוי נתוני אובייקט" או לשנות את צבע הרקע שלה בעזרת הצלמית "שינוי צבע רקע".

 

 1. שכבת האובייקט – השכבה הפנימית  יותר, המכילה את המידע על האובייקט. לשכבה זאת ניתן להגיע על ידי לחיצה אחת עם העכבר במרכז וסימון השטח באמצעות העכבר. ניתן לשנות את צבע השכבה בעזרת צלמית "החלפת צבע רקע".

חשוב – כשמשנים את גודל האובייקט על ידי גרירת נקודות המשיכה, יש לשנות ולהתאים במקביל את גודל שתי השכבות.

 1. שכבת הטקסט – השכבה הפנימית  ביותר, המכילה את המידע על הטקסט. לשכבה זאת ניתן להגיע על ידי לחיצה כפולה עם העכבר במרכז. ניתן לשנות את צבע הטקסט על ידי סימונו, ולחיצה על צלמית "החלפת צבע רקע".