תיקשוב דרום
בית ספר הפתוח - חיפה
פנינה מדן
הדרכה למשתמש


  רשימת לוחות השנה הקיימים במערכת-
 • אירועים וטיולים תשע"ה
 • כניסה ללא סיסמה
 • אירועים וטיולים תשעה
 • כניסה ללא סיסמה
 • לוח הספריה תשעד
 • כניסה ללא סיסמה
 • לוח טיולים ואירועים
 • כניסה ללא סיסמה
 • לוח תשעג
 • כניסה ללא סיסמה
 • מערכת הספריה
 • כניסה ללא סיסמה
 • מערכת חדר מחשבים
 • כניסה ללא סיסמה
 • מערכת חדר מחשבים מחשבים תשע"ה
 • כניסה ללא סיסמה
 • מערכת חדר מחשבים תשע"ג - עותק
 • כניסה ללא סיסמה
 •  
  הקלד/י סיסמת כניסה
  סיסמה: