כניסה למערכת
פולינה טסיס
פולינה טסיס
הדרכה למשתמש

 

שילוב המחשב בהוראה 

מקצוע:מיומנויות מחשב

 

 

 כיתה א'

 

 

כיתה ב'

 

 

כיתה ג'

 

 

כיתה ד'

 

 

כיתה ה'

 

 

כיתה ו'

 

הקלדה עיוורת