צרו קשר           

 

שם הגף / יחידה: פיתוח מקצועי

שם מנהל/ת הגף / יחידה: עליזה כלפון

שם מזכירת הגף / יחידה: נחמה עבו

מהות המחלקה ונושאי טיפול כלליים:

אוכלוסיות יעד רלוונטיות:

בעלי תפקידים:

שם

תפקיד

תחום טיפול

טלפון

פקס

email

עליזה כלפון

מפקחת על הפיתוח המקצועי

אחריות לתכנון, יישום והטמעה של תהליכי הפיתוח המקצועי לעו"ה בהלימה לרפורמות בחינוך ולצרכי המחוז.

אחריות לתקצוב ואישור פדגוגי של תוכניות הפיתוח המקצועי במחוז, בתאום עם המטה.

מעקב אחר יישום מיטבי של כלל התכניות המחוזיות.

איגום משאבי הדרכה לצרכי הפיתוח המקצועי של עו"ה.

הובלת ועדה מחוזית לפיתוח המקצועי לתכנון והפעלת התכניות בראיה מערכתית מחוזית.

ביסוס וחיזוק הקשר עם האקדמיה בתהליכי הפיתוח המקצועי.

ביסוס הקשר עם המוסדות להכשרת מורים במחוז.

אחריות על תכניות ההתמחות והכניסה למקצוע במחוז כולל אחריות על תכנית ליווי המורים בשנות עבודתם הראשונה והשנייה.

אחריות על תפקוד מיטבי של מרכזי הפסג"ה במחוז בהתאם למדיניות הרצף.

קשר עם מפקחי אגף ההכשרה וההתמחות הרלבנטים ועם הרכזים לפיתוח מקצועי במוסדות האקדמיים.

08-6263114

08-6263116

alizaka@education.gov.il

נחמה עבו

רכזת השתלמויות בכירה

הקלדת גליונות ציונים ללומדים לתואר/לתעודה.

הנפקת תעודות בכיר.

קבלת קהל *מענה טלפוני /מיל /פקס / דואר לכלל עו"ה הפונים.

סיוע למפקחת בנושאי הטיפול שבתחומה. *ניהול יומן המחלקה באווטלוק. טיפול בדואר נכנס, שוטף ועוד.

08-6263115

08-6263116

nehamaab@education.gov.il

נורית סער

רכזת השתלמויות בכירה

פתיחות קורסים לעו"ה

טיפול ביומנים בדיקתם והקלדת הנתונים למערכת

הקלדת החזרי שכ"ל והנפקת אישורים

הקלדת מענקי שעות והנפקת אישורים

קבלת קהל *מענה טלפוני /מיל /פקס / דואר לכלל עו"ה הפונים.

טיפול בדואר נכנס.

08-6263118

08-6263116

nURITSA@education.gov.il