כניסה למערכת
רמות - באר שבע
אור כדורי
הדרכה למשתמש

י

השבוע

ב"רמות"

יום שלישי 25.6

הדרכות תעשידע-ברום

ה1 – 8:00 -9:30

ה3 – 10:10-11:45

ה2 – 12:00-13:30

יום רביעי 26.6

19:00- מסיבת סיום של הבוגרים

במרכז הצעירים.

יום ראשון 30.6

חלוקת תעודות .

שבוע מצויין לכולם!

 

 

נתן דוידוב מכיתה ו'2

תלמיד מצטיין- כל הכבוד!