הסתכלו על הכתובית האשורית ששייכת לתגלת פלאסר ה-3,מלך אשור.

הכתובית מתארת את כיבוש הרי הגליל.

אמדו(חשבו בערך) כמה שבויים נלקחו מכל ערי הגליל והגלעד על פי הכתובית.

היעזרו במשימה הקודמת!