אוצר של מילים
הסבר מקדים
בפעילות הבאה תנסו לפרש מילים לא מוכרות, על פי ההקשר במשפט ,
 בעזרת שורש של מילה או בעזרת מילים מהמשפחה.

 תנסו לפרש את המילים בהקשר של ידע עולם.

 ולבסוף תתנסו בחיפוש הפירוש המתאים למילה במילון.

 

הפעילות

קראו את הקטע הנתון מתוך המגילה .

קטע מתוך המגילה

א ויהי בימי אחשׁורושׁ הוא אחשׁורושׁ המולך מהדו ועד-כושׁ שׁבע ועשׂרים ומאה מדינה. ב בימים ההם כשׁבת המלך אחשׁורושׁ על כסא מלכותו אשׁר בשׁושׁן הבירה. ג בשׁנת שׁלושׁ למלכו עשׂה משׁתה לכל-שׂריו ועבדיו חיל פרס ומדי ד בהראותו את-עושׁר כבוד מלכותו ואת-יקר תפארת גדולתו ימים רבים. ה ובמלואת הימים האלה עשׂה המלך לכל-העם הנמצאים בשׁושׁן הבירה למגדול ועד-קטן משׁתה שׁבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך.

פעלו על פי סדר ההוראות: קראו היטב את כל ההוראות הטרם תתחילו לבצע את המשימות.    

  1.    מתחו קו אדום מתחת למילים לא מוכרות נוספות .

     2.                רשמו בטבלה את המילים הלא מוכרות.

3.                 נסו לפרש את המילה על פי הקשרה במשפט.

4.                 נסו למצוא את שורש המילה, ומילים נוספות מאותה משפחה.

5.                 כתבו דוגמאות, באילו מקרים שמעתם מילה זו ?

6.                 חברו הגדרה משלכם למילה.

7.      הכנסו לטבלה ופעלו בהתאם להוראות שקראתם.טבלה

   8. חפשו את המילה במילון וכתבו את      הפרוש המתאים.

 

מצאתם את  האוצר????   מהו האוצר?