כניסה למערכת
תקשוב בחינוך המיוחד
רינה כהן
הדרכה למשתמש


 

 

אגף טכנולוגיות מידע
גף יישומי מחשב בחינוך

גם נחל זורם הוא טיפה ועוד טיפה
אתר מרכז לתכני התקשוב בחינוך המיוחד
 

 

 

המנהל הפדגוגי
 אגף חינוך מיוחד

 

 

סרטונים ותמונות

למידה משמעותית

    

לוח מבזקים והודעות

אבני דרך ללמידה משמעותית

מתנ"ה תשע"ה
מארז תכנון, ניהול והיערכות
לשנת תשע"ה


 
 האינטרנט הבטוח של החנ"מ


 הקמת רשת חברתית לקורס מתוקשב או לכיתה ללמידה קבוצתית באינטרנט
עמי סלנט
על סביבת  Sookooroo


למידה מרחוק ומבט מקרוב
אתר זה הוא נמל הבית העיקרי לקורסים בלמידה מקוונת (למידה מרחוק) וגם נמל הבית של עמי סלנט  ל"הפלגות" שונות במרחב האינטרנט.


על חדשות נוספות קיראו כאן

  

נושאים וקישורים מתחלפים

פעילויות לחנוכה - בעריכת ירדן גינזבורג

פעילויות אינטראקטיביות - יצרה אילנה דהן
חנוכה - הסיפור ההיסטורי
חידון

הענן החינוכי
כל השירותים המתוקשבים לבתי הספר

רישום ליחידות תוכן - מסגרות חינוך מיוחד שלא בתוכנית התקשוב תשע"ה
לטופס הרישום

חוזר מנכ"ל בנושא קרינה - קשור לחוזר
כל ההוראות בחוזר זה הן על פי הנחיית הממונה
על הקרינה במשרד להגנת הסביבה והגורמים
המוסמכים במשרד הבריאות.

הנושא השנתי לשנה"ל תשע"ה
"חינוך בונה קהילה מכילה-האחר הוא אני" (המשך)

 


 


מנהלת האתר: רינה כהן, מדריכה ארצית לתקשוב בחנ"מ 
ליצירת קשר:
  rina-c@inter.net.il

בנייה ועיצוב האתר: אודי יוליס
 האתר מעודכן לשנת תשע"ה