ניתן לעבור מהודעה להודעה בלחיצה על החץ שליד המספר ובחירת ההודעה לצפייה