אגף טכנולוגיות מידע
גף יישומי מחשב בחינוך

 

המנהל הפדגוגי
 אגף חינוך מיוחד

 

  

כמקובל במערכת החינוך הרגילה, גם החינוך המיוחד נערך להפעלת מערך הלמידה בחירום.

השימוש בסביבה מקוונת בכלל ולמידה מרחוק בפרט, מהווים תחליף נוסף למסגרת הפעילות הלימודית גם כאשר הלומדים אינם יכולים להגיע פיסית לבית הספר.

למידה בחירום שהיתה בעת הסערה

עקב מזג האוויר הסוער בחלק מבתי הספר לא מתקיימים לימודים.  עקב כך נערכים להפעלת נוהל למידה מרחוק - פעילות יזומות של המורים במרחבי הכיתות והפניה לספקי התוכן של בתי הספר.

אתר לומדים מרחוק מאפשר מגוון של פעילויות לשכבות הגיל השונות ולתחומי הדעת השונים.

כמו כן ניתן להיעזר בפורטל התוכן החינוכי להכנת פעילויות לתלמידים.

ניתן להיעזר גם באוסף פעילויות בתחומי הדעת השונים, המצוי תחת "הקניית מיומנויות מחשב ומידע,  באתר ניהול מידע - אגף טכנולוגיות מידע.


תרגיל "למידה מרחוק" בחירום ארצי, בנושא גלישה בטוחה, היערכות לקיץ, שגרה וחירום,

יתקיים בתאריכים 26 למאי ועד ה-2 ביוני 2015

להלן מצגת עם כל הפרטים
מצגת היערכות לתרגיל למידה מרחוק ארצי בחירום

 

 

 
סיפורים מקוריינים
של חגית פרנקל
ללמידה בחירום, לחגים ולעונות השנה 


חומרי למידה שהכינה אילנה דהן ללמידה בחירום

 

 

האתר מעודכן לשנת הלימודים תשע"ה