דף פעילות
 כרטיסי משחק
 כרטיסיות הברקה
 כרטיסי פאזל למשחק או ללוח פעיל
 

הקבצים בדף זה נפתחים בעזרת adobe acrobat reader
אם אינכם מצליחים לפתוח אותם יש להוריד את התוכנה מכאן

  חזרה לדף השער                     חזרה לתפריט מורים                  חזרה לתפריט תלמידים