לקישורים לחץ כאן         

 

 מילונית- אוכל

 כרטיסיות הברקה    

דף פעילות 1 

 דף פעילות 2

 דף פעילות 3

דף פעילות 4

סימנייה- אבטיח

מילונית אישית

 כרטיסי משחק

 משחק שלשות  והוראות למשחק

 כרטיסי פאזל למשחק או ללוח פעיל

 סימניית פירות

 

  

חזרה לדף השער                     חזרה לתפריט מורים                  חזרה לתפריט תלמידים