רמה 1  

משחק זכרון- בעלי חיים 

משחק זכרון- איברי הגוף 

משחק זכרון- אוכל 

משחק זכרון - בית ספר 

משחק זכרון- מקצועות 

משחק זכרון- משפחה ורגשות 

משחק זכרון- מזג אויר 

משחקי התאמה:

 אותיות גדולות וקטנות A-H 

 אותיות גדולות וקטנות J-Q 

 אותיות גדולות וקטנות R-Y 

 בית-ספר school 

 חיות חווה farm animals 

 חיות בר wild animals 

 1-8 מספרים numbers       

מספריםnumbers עד 20

  צבעים colours 

  הפנים  face 

הגוף the body 

 ימי השבועDays of the week   

 פעלים verbs 

 אוכל food 

בגדים clothes 

משפחה family 

אנשים people 

הפכים opposites 


 דובוני ABC 

קנגרו אותיות גדולות וקטנות 

דגים - יש למצוא את הצליל הפותח הזהה למלה

האזנה- האם הסיפור אמיתי או דמיוני      

פעילות קסמים- אפשר לנסות גם אם לא בטוחים   

 לחצו על המילה                

איזו מילה מסתתרת כאן?             

השלימו את האות הראשונה בכל מילה

 

קליפורד-משחק זכרון- זוגות  מלים בעלות כללי קריאה דומים

קליפורד- גרור את המילים לתיבה המתאימה על פי הצליל הראשון

רמה 2

פיית השיניים - הפכים             

פיית השיניים- מלים נרדפות

איות מלים סקט בורד (יש לבחור מלה מכל טור לפני המשחק)

איות מלים בים (יש לבחור מלה מכל טור לפני המשחק

 

חזרה לדף השער                     חזרה לתפריט מורים                  חזרה לתפריט תלמידים