מומלץ לפתוח את הקישורים בחלון חדש-

לחצו על הקישור באמצעות המקש הימני של העכבר, ובחרו באפשרות

פתח בחלון חדש.

   

 

 

  
     משימות מתוקשבות
      באתר הבית ספרי

 

 

 

 

 

 חזרה לדף השער 

   חזרה לתפריט מורים  

חזרה לתפריט תלמידים 

 

 

 אם  יש לכם  הארות/הערות,
כתבו לי, רונית חצרוני