מספרים     השעון 
 פוסטר לתליה בכיתה   מילון
 משחק זכרון1      דף פעילות 1
  משחק זכרון2     דף פעילות 2
   משחק מסלול
    יצירה 
    כרטיסיות

 קישורים  
דף  כתיבת שם המספר ליד הספרה  
 כרטיסי הברקה: 1-4  5-8  9-12  13-16  17-20  
 דפים שונים בנושא מספרים  
   
 חזרה לדף השער                     חזרה לתפריט מורים                  חזרה לתפריט תלמידים