מצגות 

שיעור שני

 

הצגת האותיות

 ההבדל בין a ל i

 מלים חדשות

 סיפור