שיעור 3

 אות חדשה האות Ee
 מילה חדשה: has
 
 
 

חזרה לדף השער                     חזרה לתפריט מורים                  חזרה לתפריט תלמידים