מצגות

 

 

             שיעור ראשון:      אותיות ראשונות   פעילות בוורד: 1  2

                                     מלים ראשונות   פעילות בוורד : 1  2  3

                                     משפטים ראשונים

חזרה לדף השער                     חזרה לתפריט מורים                  חזרה לתפריט תלמידים