כרטיסי תמך להקנית הקריאה

 כרטיסי קריאה לפי משפחות מלים

 כרטיסי קריאה לפי כללי פענוח

 

 

מחברות ספירלה

 

 טבלת מעקב בזמן קריאה

 

  משחק רביעיות לכללי קריאה

 

 

 פעילויות  g

 טקסט sh         

sh פעילויות        

 

 

 פעילויות gh     

 פעילויות ea            

 פעילויות ll        

 

 

 פעילויות our         

 פעילויות  qu          

 פעילויות  o       

 

 

 ch פעילויות   

        פעילויות kn

פעילויות  magic e 

 

 

 פעילויות  ee

        at פעילויות

  פעילויות ar

 

 

 פעילויות ph

        פעילויות  oo

     

  flashcards the letter s
שירן חג'ג'
    
   
     

 

חזרה לדף השער                     חזרה לתפריט מורים                  חזרה לתפריט תלמידים