מומלץ לצלם כל פוסטר לגודל A3  ולתלות בכיתה

                       אותיות הניקוד

                       הרגלי עבודה - שחור לבן                       הרגלי עבודה - צבעוני

                       חיפוש מילה במילון- בשחור לבן               חיפוש מילה במילון- צבעוני

                      קריאת מילה לא מוכרת- שחור לבן           קריאת מילה לא מוכרת- צבעוני

 חזרה לדף השער                     חזרה לתפריט מורים                  חזרה לתפריט תלמידים