אוצר מלים- כללי      החיות         אוכל      בגדים           

    כלי תחבורה       הפכים      צבעים    

   בבית הספר        מזג-אויר             הבית   

 

            מספרים ושעון          רגשות                הגוף

 חזרה לדף השער                     חזרה לתפריט מורים                  חזרה לתפריט תלמידים