תמונות מיום הבוחר בגלריה שלנו

  

ייחודיות בית הספר

         

            קידום עיקרון הבחירה באופן מושכל כבסיס להעצמה ולמימוש אישי.

           

            התלמיד יחווה, ילמד ויישם בחירה כדרך למימוש אישי כלומד וכבוגר.

 

חינוך המאפשר  בחירה  ולא כהכרח ("צריך"),
מביא את הילד לפעול למען מה שבחר ולא למען מה שניכפה עליו, הוא לומד לקחת אחריות על מעשיו.

 

              בשנת תשע"ה, הוביל  צוות בית הספר, בשיתוף עיריית אשקלון – אגף החינוך ובליווי יועצת ארגונית,

              תהליך עבודה נרחב, בו נבחרה ייחודיות בית ספרית המושתתת על עיקרון הבחירה:

             מבחירה אישית למימוש עצמי

             בחירה חופשית היא השקפה שהאדם עצמו קובע לו מרצונו החופשי ולפי בחירתו, 
             בלי התערבות כוח עליון, את דרכיו ומעשיו בחיים.

             בחירה חופשית או רצון חופשי הם ביטויים הבאים לציין שהתנהגותו של האדם 
             מעשיו, החלטותיו, מחשבותיו ורגשותיו) הם פרי רצון עצמאי ובן-חורין, 
             ואינם קבועים מראש ומוכתבים בידי הסיבתיות הדטרמיניסטית ואף לא על ידי הגורל, 
             או כוחות על-אנושיים. 
             לפי תפיסה זו לאדם יש יכולת להחליט וחופש לבחור את מעשיו והלכי-רוחו, 
             ובכך לקבוע במידה מסוימת את השתלשלות חייו.

           בחירה כערך משמעותי כלומד וכבוגר

             הבחירה - פעולת העדפה - היא מרכיב מרכזי בהגדרת חירותו של האדם. אדם חופשי הוא מי 
             יכול לשקול  אפשרויות העומדות בפניו, לבחור באחת מהן, כלומר -לקבל החלטות, ולבצען.

             כבר מגיל צעיר ילדים מביעים העדפות, רצונות ומאוויים, הם יכולים להחליט בעצמם ולהיות אחראים לתוצאות

             של החלטותיהם ומעשיהם.

            בית הספר מאמין שיש לאפשר לילדים להתנסות ככל האפשר בתהליך בחירה, מורכב וקשה ככל שיהיה,

            בכך נתרום להנחת יסודות להתנהגות עצמאית וחופשית, לביסוס הביטחון העצמי והנכונות להתנסות.

 

              שלבים בהטמעת הייחודיות הבית ספרית לשנה"ל תשע"ו

                               

 

                                         יום הבוחר בנושא יצחק רבין

  

 

                                       יום הבוחר בנושא השפה העברית