סרט תדמית בית ספר רותם 2016

סרט תדמית בי"ס רותם 2013  

יום כדור הארץ באשקלון בשיתוף תלמידי " רותם" 2013

 

חלון לאשקלון- על בי"ס רותם בערוץ המקומי    

                           

ארוע מרכזי - השפה העברית 2011                                                                                     

תוכנית מרח"ב 2010               

                                                                           

ארוע מרכזי- שיר סיום "אני שייך" נורית הירש 2008