יבשות ואוקינוסים

            לפניכם מפה אילמת של העולם.

העתיקו אותה למצגת,רשמו את שמות היבשות והאוקינוסים!

הכינו טבלה עם שש עמודות ושתי שורות.

        בראש כל עמודה רשמו את שם אחת מהיבשות.

גלשו למפת העולם באתר y-net ,לחצו על כל יבשות

        ורשמו בטבלה לפחות חמש ארצות באותה יבשת.