מידע כללי 

 סוד החיים

מרכיבי סביבת חיים

התאמה לסביבת חיים

הצמחים  והאור

מארג המזון

יחסי גומלין

מים כמקור חיים

אטמוספירה

מילון מושגים

קישורים

 פורום

 יחסי גומלין

יחסי גומלין - קשרים בין היצורים החיים בסביבה המשפעים זה על זה.

הכינו תרשים המציג את ארבעת סוגי יחסי הגומלין הקימיים בין היצורים החיים : הדדיות ,טפילות ,תחרות, טורף נטרף (יחסי הזנה).
השתמשו בתוכנת פאור פוינט.

התרשים יכלול הגדרה  ודוגמה ,העזרו במונחון באתר אקו-לוגיקה של מט"ח.

העתיקו את היצורים החיים למצגת ,
כתבו מהו יחס הגומלין מתחת לכל תמונה ותארו כל יחס בלשונכם.
השתמשו במידע  
באתר אקו-לוגיקה :

     

 אורניה מצויה

 בז הצוקים

 גמל שלמה

     

 דוכיפת

זנב סנונית

  פיגם מצוי

           הכינו מילון מושגים לביטויים הבאים:יחסי גומלין ,טורף נטרף,טפיל פונדקאי