כניסה למערכת
אלביאן - אל סייד
saleem kadah
הדרכה למשתמש

                                                           تربية خاصة

اللهم اني أعوذ بك من البرص،والجنون،والجذام،ومن سيئ الاسقام.

مهمة 1 في اللغة العبرية للصف الرابع ج                             كراسة اثراء لجيل 9 سنوات                                                                                                       

مهمة 2 في اللغة العبرية للصف الرابع ج                   مواقع تعليمية في حالات الطوارئ

                                                          موقع افاق

مهمة في موضوع الموطن للصف السادس د                            موقع أمواج

                                                                                                  موقع التعلم عن بعد  

  مهمة في موضوع الجغرافيا للصف السادس أ

צבעים לכיתה ד3

مهمة 3 في اللغة العبرية للصف الرابع ج