יחידות לימוד ממוחשבות

 
 לחץ על השורה לקישור ליחידה המתאימה:

+ מאפייניה של ישראל כמדינה יהודית (סמלים, מוסדות וחוקים)

+ עבודה להגשה - סיכום פרק "מדינה יהודית"

+ מצגת לימוד עצמי - עקרון "הכרעת הרוב"

+ עבודה להגשה - סוגי עבריינות

+ יחידת לימוד מתוקשבת - זכויות חברתיות

+ עבודה להגשה - "אמץ חוק"