שאלונים לתרגול עצמי
 
לפניכם שאלונים לתרגול עצמי בנושאי הלימוד השונים.
תוכלו לבחור נושא ולבחון את ידיעותיכם באמצעות שאלות סגורות מסוגים שונים, ולקבל מהמחשב משוב מיידי על מידת ההצלחה בכל שאלון.
השאלונים אנונימיים, ואין צורך להזדהות על מנת לעשות בהם שימוש.
לימוד מהנה!

                   פרק       
          המבוא        
 

 פרק
    מדינה יהודית    

 פרק
  מדינה דמוקרטית 

 פרק
   המשטר בישראל   
     בקרוב!   
 
 ** שימו לב - השאלונים אינם מחליפים את הלימוד והתרגול המתבצעים בכיתה!**