שילוב תסריטי ג'אווה בדפי  הפנדה

 

 הורדת המדריך

 

מחולל ה"פנדה" כולל בתוכו "עורך סקריפטים", המאפשר לשלב תסריטים ("סקריפטים ") בשפת הג'אווה בדפי המידע-

 

 

שילוב תסריט ג'אווה (סקריפט) בדף הפנדה-

ü      עורכים את התסריט בעזרת עורך טקסט (פנקס רשומות) ללא החלק הפותח והחלק הסוגר (חלקים אלה מופיעים בחלק העליון ובחלק התחתון של עורך הסקריפטים). מסמנים את התסריט לאחר עריכתו ומעתיקים לזיכרון.

ü      פותחים דף פנדה חדש, ומיד עם פתיחתו שומרים אותו בשם כלשהו. בעריכת דף קיים, אין צורך בביצוע השמירה הראשונית.

ü      פותחים את עורך הסקריפטים ומדביקים לתוכו את התסריט שהועתק בסעיף 1. 

 

ü      לאחר ההדבקה לוחצים על לחצן "עדכון הסקריפט", המופיע בתחתית העורך מצד ימין. מיד עם עדכון הסקריפט יש לבצע שמירה נוספת של דף הפנדה. המחולל יודיע שכבר קיים דף כזה ויבקש אישור. יש לאשר את השמירה.

ü      ממשיכים לערוך את תוכן הדף ושומרים.

ü      להסרת התסריט, יש להיכנס לעריכת הדף הכולל אותו, למחוק את תוכן הסקריפט המופיע בעורך הסקריפטים, ולבצע שמירה.

ü      להוספת אלמנטים הקשורים להפעלת הסקריפט וצריכים להופיע בקוד המקור של הדף, יש להעביר את עורך הפנדה למצב עריכה "html" (חלון "מצב העריכה" בחלק העליון מצד שמאל) ולהוסיפם ידנית לקוד הדף.

 

אלישע