עבודה אישית בנושא: הישוב שלי

 

במהלך לימוד הנושא: הישוב שלי כל אחד מכם יכין עבודה אישית על נושא כלשהו הקשור לישוב שלכם לדוגמא:

בקיבוץ- אפשר לבחור ענף  שמעניין אותכם.

במושב- אפשר לבחור משק חקלאי או גידול מעניין של המשפחה שלכם או משפחה אחרת.

-        אדם מעניין שחי בישוב.

-        מקום מיוחד בישוב שאתם רוצים לחקור.

-         אירוע מעניין

 

שלבים ראשונים בהכנת העבודה

 

1.    עליכם לבחור נושא

2.     לחפש מידע על הנושא שבחרתם- מידע :מראיון אישי, מספר, מאינטרנט

3.    על סמך מקורות המידע שמצאתם עליכם לחבר שאלות [ לפחות 15]- שאלות פתוחות-[שהתשובה אינה רק של כן ולא]

4.    את השאלות נמיין לפי נושאים וניצור בעזרתן ראשי פרקים לעבודה

[השלב הזה יהיה בעזרתי].

 

במשך השבוע הקרוב עליכם לבחור נושא 

עד -     לכל ילד יהיה נושא נבחר.

בתאריך              תגישו את השאלות שחיברתם על סמך מקורות המידע שאספתם.

 

 

                                        מבנה עבודה אישית

               לפניכם הסבר כיצד צריכה להראות העבודה   [שמרו על דף זה]

 

1.    עמוד השער- כולל את שם העבודה, שם התלמיד, תאריך, שם בית הספר והכיתה.

2.    תוכן הענייניים- זו רשימה מפורטת של כל מה שמכילה העבודה בציון עמודים.

3.    מבוא-במבוא עונים על ארבע שאלות: מה? מדוע? איך? ומאין?

מהו הנושא שבחרתם מדוע נבחר הנושא הזה דוקא?  איך עבדתם בנושא

ומאין-במי ובמה נעזרתם להכנת העבודה

         למרות שהמבוא הוא בתחילת העבודה עושים אותו רק בסיום 

         העבודה   לאחר גוף העבודה.

4.גוף העבודה- זה החלק העיקרי של העבודה הוא גם החלק הראשון 

                         שנכתב.   הוא מחולק לפרקים.בחלק זה עונים על 

                         השאלות ששאלתם..

5.סיכום- הסיכום הוא פרק המשלים את המבוא. שניהם נכתבים 

                באותו זמן. בסיכום כותבים: מה למדתם מהעבודה, האם

                נהנתם או לא מהכנת העבודה.

6.נספחים-  תוספת לעבודה ,בחלק הזה ניתן להוסיף תמונות, כתבות,

                    ראיונות שערכתם במהלך הכנת העבודה.

7. רשימה של מקורות מידע-זה הדף האחרון של העבודה ובדף זה

    אתם כותבים את שמות הספרים שהשתמשתם כולל עמודים, שמות

    האנשים שראיינתם.כדי שתהיה לכם  רשימת מקורות מידע נכונה,

    עליכם לזכור במהלך העבודה לרשום את שמות כל הספרים

    והעמודים שאתם משתמשים, מספר הערך באנצקלופדיה, כתובת

    מדויקת באינטרנט.

 

העבודה לא קלה אך היא יכולה להיות מעניינת ומהנה אם תעבדו נכון!!

 ב ה צ ל ח ה !!