מחוז מרכז

 משרד החינוך  

   והתרבות

 

 
   

   הגיליון הראשון של העיתון המקוון במחוז מרכז

               נושאי הגיליון: תקינות השפה העברית

 

   בימת פרסום לתוצרי כתיבה

       בנושא השפה העברית

 

גלגולה של מילה  |  מאמרי עמדה  | המלצות על ספרים  |  מומחה אורח  |  שעשועונים  | אירועים  |  מורים כותבים |  שונות  | קישורים  |  חזרה לדף הבית 

                                                                     

   

 

 

 חזרה לדף הבית - "השפה במרכז"