משימות מתוקשבות במדעים

משימות לכיתות א'-ב' משימות לכיתות ג'- ד' משימות לכיתות ה'- ו'

משימה מתוקשבת במדעים - יצור חי ודומם, סביבה טבעית ומלאכותית, מרכיבי סביבה (כיתות ב)  

משימה מתוקשבת במדעים - חורף (כיתות ב')

משימה מתוקשבת במדעים - צמחי בר וצמחי תרבות (כיתות ב')

משימה מתוקשבת - שנים עשר ירחים (כיתות ב'- ג')

משימה מתוקשבת במדעים - מגוון (ג- ו)

משימה מתוקשבת במדעים - יחסי גומלין (ג-ד)

יחסי גומלין - קישור לסרטונים

יחסי גומלין בין יצורים חיים - מצגת אסנת קרני

משימה מתוקשבת במדעים - סביבת מחייה (ג-ד)

משימה מתוקשבת במדעים - בתי גידול בישראל (ג-ד)

משימה מתוקשבת במדעים - כדור הארץ (יום ולילה, עונות השנה) (כיתה ג -ד)

משימה מתוקשבת במדעים - חלקי הצמח (כיתה ג')

 משימה מתוקשבת במדעים - מרכיבי מזג האוויר - טמפרטורה (כיתה ד')

משימה מתוקשבת במדעים -מחזור המים בטבע (כיתה ג')

משימה מתוקשבת במדעים - הקיפוד (כיתה ד')

משימה מתוקשבת במדעים - מגוון (ג- ו)

משימה מתוקשבת במדעים - מגוון ביולוגי (ה-ו)

משימה מתוקשבת במדעים - חומרים - (כיתה ה')

משימה מתוקשבת במדעים- תמיסות והמסה - (כיתה ה')

משימה מתוקשבת במדעים- תהליך הפקת האשלג - (כיתה ה')

משימה מתוקשבת במדעים בנושא תזונה - (כיתה ה') - וורד

משימה מתוקשבת במדעים בנושא תזונה - (כיתה ה') - אקסל

משימה מתוקשבת במדעים - מינים פולשים - (כיתה ו')

משימה מתוקשבת במדעים - מקורות אנרגיה, תחנת כוח (כיתה ו') + הסבר להכנת משחק טריוויה

משימה מתוקשבת במדעים - מערכות (כיתה ו')

משימה מתוקשבת במדעים - טריוויה מערכת העיכול (כיתה ה')

מערכות - מצגת מידע