מצטייני המחוז - לשנת תשע"ג

ערן אחירותם

איצ'ו כהן

איציק ימיני

 

 מצטייני המחוז - לשנת תשע"ב

גילה מטרני

גלעד שני

ניצה סער

מושיקו עובדיה