עמיתי המורים לשל"ח

כיצד מחנכים לאהבה?

תחום של"ח שם לעצמו מטרה לחנך להכרת הארץ ואהבתה.

ביהדות קיים עקרון "אחרי המעשים נמשכים הלבבות" – העשייה היא שמעוררת את הפנימיות. לכך אנו מכוונים ומכאן כוחו של המקצוע שלנו. ההליכה הרגלית, הקירבה לטבע, השהיה והפעילות בנוף הפתוח מאפשרים לתלמיד התבוננות מעמיקה. החוצה- אל הנוף, ופנימה- בהתבוננות עצמית. חיי השדה והפעילות במסגרת הקבוצתית מחדדים את הקשר לארץ, קשר שבהבניה שלנו הופך בהדרגה לאהבה.

אתם, בפועלכם היומיומי מזמנים לתלמידים חוויה ייחודית של שילוב כל אלה עם הלימודים בכיתה. את השעה השבועית עלינו לראות כהזדמנות. החוויה בשדה, ובה השגה של מטרות ערכיות כמו אחריות, עצמאות, ערבות הדדית ועוד, נתמכת ע"י השעה השבועית. בכיתה נוכל להשתמש כבמעבדה - בה נחדד את המסרים שבסדנאות ונקשור אותם לפעילויות בשדה: ביש"מ, במסע ובגיחה. בכיתה ניטע את הדעת. והדעת, גם לה נתיב ישיר לאהבה.

לנו, באופן מובהק וייחודי יש הכלים המאפשרים לתלמידים לחוות, להתנסות, לראות ובעקבות כך לפתח עצמאות מחשבתית ומעשית, אחריות וערבות כלפי החברה הישראלית. ואהבה.

אני רואה בצוות השל"ח את חוד החנית הערכי של מערכת החינוך. מורי השל"ח העובדים בשיתוף פעולה, מתוך כבוד הדדי ואחריות, שמשמרים את ההתלהבות ואת ההשתאות, מצליחים לטפח מנהיגים צעירים והופכים בנקל לצוות מוביל ומשמעותי בבית הספר. עבור התלמידים, וגם עבור הצוות החינוכי.

המקצוע שלנו מחייב אותנו להוביל מסע. מסע ערכי. מורכב, מאתגר. והקשיים הם חלק ממנו. רבי נחמן מברסלב  אמר "אל תיפול ברוחך עקב המכשולים הרבים בהם אתה נתקל במסעך. הם נמצאים שם בכוונה, בכדי לחזק את שאיפתך להגיע למטרה". הנה לכם דרך לשמר את ההתמדה ואת האמונה בדרככם. דרך נוספת, פשוטה ויומיומית יותר היא לעבוד בשיתופי פעולה. בתוך הצוותים, עם ההנהלה וצוות המורים, עם צוותי ההנחיה והפיקוח.

אני מאחל לכם שתהיה דרככם מגוונת, מעניינת, פורה. כזו שתאפשר לכם לסמן בה את הנתיב לעוקבים אחריכם. ואני מאחל לכם שיהיו העוקבים רבים. לכו בדרככם, זרעו בה ערכים. באמונה ובהתלהבות. זרעו באהבה.

וכשתראו את תלמידיכם הולכים בשבילי הארץ ו"זורעים" בעצמם, דעו כי חינכתם אותם להכרת הארץ ולאהבתה.

                                                                           בברכת הצלחה

                                                      רונן כהן- מפקח ממונה של"ח וידיעת הארץ