"נעלה לירושלים/ יום ירושלים"              

1. חידון בדרך לירושלים / מאיר אסא - לשימושכם

2. תמונות מיום ההכנה  - "באלבום התמונות "

3. מצגת הקו העירוני

4. חוזר למורים - יום ירושלים