מעודכן : דצמבר 2013

תחרות צילום מחוזית / של"ח בעין המצלמה

 

 

     הנושא הנבחר לשנת תשע"ד : "האחר הוא אני"

  

  1. כללי:

א.      בתחרות הצילום יוכלו להשתתף כל התלמידים הלומדים של"ח  בבית הספר

ב.      נושא הצילומים יהיה: "האחר הוא אני"

ג.       שם התמונה ייבחר ע"י הצלמ/ת ולהסבר התמונה יהיה קשר לנושא התערוכה.

 

  1. מטרות התחרות:

א.      העצמת חווית לימודי השל"ח בבית הספר

ב.      יצירת גאווה בית ספרית

 

  1. השיטה:

א.      התחרות תתבצע בשני שלבים:

שלב בית ספרי- כל בית ספר יקיים תחרות פנים בית ספרית.

בית הספר יבנה צוות שיפוט ויבחר תמונה העומדת בקריטריונים הרשומים מטה. שלב זה יסתיים ב 30/4/14 ל' ניסן תשע"ד

שלב מחוזי-  התמונה שנבחרה ע"י בית הספר (תמונה אחת בלבד) תשלח למייל הבא:

zilumshelach@gmail.com

ב.      כל התמונות שייבחרו ע"י בתי הספר ויאושרו ע"י המחוז יועלו לבחירה ומתוכם יעלו 20 תמונות לשלב הסופי בו יבחרו 3 תמונות לשלושת המקומות הראשונים.

ג.       כל 20 התמונות יוצגו בתערוכה שתוצג במבואה של משרד החינוך. 

 

  1. קריטריונים לתחרות:

א.      התמונה אשר תישלח תהיה תמונה מקורית אשר צולמה ע"י תלמיד במסגרת פעילות של"ח.

ב.      התמונה לא תפגע בזכויות יוצרים של אדם כלשהוא.

ג.       התמונה תשלח בקובץ jpeg  בגודלה המקורי ולא מכווצת. גודל מתאים של תמונה הינו  כ -3000 פיקסלים .

ד.      יש לשלוח את התמונה בקובץ יחיד. את הכתוב יש לשלוח בקובץ WORD  בנפרד. בקובץ זה יש לכתוב את הדברים הבאים:

שם התמונה

היכן צולמה

מס' משפטים בו מתואר מה מצולם וכיצד הצילום קשר לנושא התערוכה

מומלץ להוסיף מסר אישי

ה.     במידה ומופיעים תלמידים בתמונה, יש לצרף אישור הורים לצילומם.

ו.        יש לשלוח את התמונה עד תאריך ה ב 30/4/14 ל' ניסן תשע"ד

ז.       תוצאות התחרות תתפרסמנה בסוף חודש מאי. 

   

 

     התמונה הזוכה לשנת תשע"ג

    בנושא: "מנהיגות פורצת דרך"

"ובמקום שאין אנשים , השתדל להיות איש" / חט"ב "רבין" מזכרת בתיה

 

 

התמונה הזוכה לשנת תשע"ב

בנושא: "ארץ התנ"ך"

"מצפים לישועה" / אלעד מלין - ישיבת חברותא רעננה