פעילויות "מפתח הל"ב גם במשפחה" מזמנות שיח בין בני המשפחה בהיבט הקשור לערך החודשי,

המעודד בחירה של פעולה קצרה וממוקדת המסייעת ביישום הערך גם במסגרת המשפחתית.

במסגרת המדור "מפתח הל"ב גם במשפחה" יתפרסמו עלונים להורים ובהם מידע קצר על אודות הערך

החודשי הנלמד בבית הספר ועל התנהגויות הערכיות.