מיפוי יחידות לימוד באתר גלים  לפי תכנית הלימודים  בתחומי הדעת השונים 

 

מיפוי מתמטיקה

מיפוי אנגלית

מיפוי חינוך לשוני

מיפוי מדעים

מיפוי מולדת, חברה וגיאוגרפיה

מיפוי מורשת