השתלמות מחשב נייד לכל מורה
שנת הלימודים, תשע"א 
ביה"ס שקמים מעוז-שדרות
כיתה מתוקשבת 

 

הפורום שלנו

תוצרי למידה

 

הספריה הדיגיטלית

הרשמה להשתלמות

 

 

 

 

 

 

מפגש

תאריך 

נושא ההשתלמות  פעילות   מועד ההגשה פורומים 

1

12.12.10

התאמת יחידות לימוד מקוונות לנושא בתחום על פי תוכנית לימודים.

איתור פעילויות מתוקשבות באתרי תוכן בתחומי דעת ובנושאים הנלמדים

      הערכת הפעילויות התאמת הפעילות ללומדים

       

ניתוח משימות מתוקשבות קיימות
והתאמתם ללומדים

 פעילויות של מורים שפותחו ברשת
 אתרי תוכן ברשת
             

מטלה:ניתוח משימות מתוקשבות
קיימות והתאמתם ללומדים

פורום כיתה מתוקשבת - מפגש 1

2. 

21.12.10

יג אאיתור פעילויות מתוקשבות ברשת  שפותחו ע"י מורים בנושאים הנלמדים הערכת הפעילויות התאמת הפעילות ללומדים

ניתוח משימות מתוקשבות קיימות והתאמתם ללומדים

מאפייני מצגת טובה / ומצגת שאינה טובה
מחוון להערכת תוצרי תלמידים במצגות

שימושים פדגוגיים - מצגת
איתור משימות מתוקשבות של מורים וניתוחם ע"פ התאמה לתכנים למטרות ולאוכלוסיית היעד.
בניית חידון מידעני - ככלי להוראה ולמידה בכיתה

פורום כיתה מתוקשבת - מפגש 2

3.

 30.12.10

שיעור מקוון

חשיפת   4 דגמי הוראה מקוונים:

·         דגם בסיס

·         דגם מורחב

·         דגם מורחב+ מחשב נייד לתלמידים

·         דגם מורחב+ מחשב נייד לתלמידים + מצביעים                

התנסות בהפעלת מודל אחד

הנחיות לשיעור המקוון:

1. בחרו נושא מתוך תכנית הלימודים שתרצו ללמד בכיתה.
2. תכננו שיעור מקוון בעזרת טופס מצורף.
3. היכנסו לאתר המצורף וקראו מהם 4 דגמי ההוראה.
4. בחרו דגם הוראה 1 ותכננו את השיעור המקוון על פיו.
5. בתום תכנון השעיור העלו את טופס תכנון שיעור מקוון לפורום ההשתלמות.
6. בתאריך 30.12.10 אתם יוצאים למפגש וירטואלי
ומתכננים את השיעור המקוון שלכם,
בתום התכנון העלו לפורום ההשתלמות.

שיעור מקוון
מלאו את הטופס המצורף והעלו
אותו לפורום ההשתלמות

פורום כיתה מתוקשבת - מפגש 3

4.

15.3.11

דגמים של  משימות מתוקשבות:

חקר רשת, יומן מסע וירטואלי, חפש את המטמון, מוזיאון וירטואלי, תכנון טיול, חידון מקוון, מאגר מידע שיתופי

ניתוח משימות ע"פ דגמים של משימות מתוקשבות

משימת ניתוח דגמים למשימות מתוקשבות- איתור משימות ברשת וניתוחם ע"פ:
תיאור הפעילות, מטרה בסביבה מתוקשבת,     תוצר
מצגת מודלים לדגמים של משימות מתוקשבות
פורום כיתה מתוקשבת - מפגש 4

 5.

11.4.11

 חשיפה והתנסות בהפעלת מודלים דגם הוראה- למידה מקוונת בכיתה עתירת טכנולוגיה בפעילויות יחידנית של תלמידים.
הכרת כלים למשימה יחידנית: (רמות שונות): 
 בלוג,משימה אישית במרחב למידה, אתר

פיתוח משימה יחידנית כחלק מהשיעור המקוון

 טופס תכנון שיעור מתוקשב
פיתוח משימה יחידנית
כחלק משיעור מקוון
פורום כיתה מתוקשבת - מפגש 5

 6.

11.4.11

התנסות בפיתוח משימה שיתופית לתלמידים באחד מהכלים השיתופיים - פורטפוליו דיגיטאלי ככלי להערכת למידה רפלקטיבית כלים לכתיבת הערות, בכלים דיגיטאליים.

תכנון משימה שיתופית  כחלק מהשיעור המקוו

 הוספת למידה שיתופית בתכנון המשימה בשיעור המקוון.
עקרונות ללמידה שיתופית.
פורום כיתה מתוקשבת - מפגש 6

 7.

24.5.11

המשך פיתוח השיעור המקוון, כולל משימה יחידנית ושיתופית באחד הכלים הנבחרים. 

 

 המשך פיתוח משימה כחלק משיעור מקוון 

מודלים לפיתוח משימה מתוקשבת

מודל חקרשת

טופס תכנון שיעור מקוון

תכננו שיעור מקוון הכוול: טופס התכנון ומשימה מתוקשבת לתלמיד. העלו את התוצרים לפורום ההשתלמות.

פורום כיתה מתוקשבת - מפגש 7

 8.

 14.6.11 

 הצגת השיעורים המקוונים והערכתם במליאה ע"י עמיתים

·     

 

סיום ההשתלמות - הצגת תוצרי למידה