השתלמות מחשב נייד לכל מורה
שנת הלימודים, תשע"א 
ביה"ס שקמים מעוז-שדרות
עיבוד מידע 2 

 

הפורום שלנו

תוצרי למידה

 

הספריה הדיגיטלית

הרשמה להשתלמות

שאלון מיפוי תכנית "התאמת מערכת החינוך למיומנויות המאה ה- 21" 

 

 

 

 

 

מפגש

תאריך 

נושא ההשתלמות  פעילות   מועד ההגשה פורומים 

1

16.11.10
  • הצגת דרישות ותכנית ההשתלמות.
  • מיפוי מושג מהו?
  • למידה משמעותית באמצעות ארגון מידע בגרף.
  • הכרת כלים דיגיטליים לארגון וייצוג מידע וחשיבה.
  • הכרת ה- smartart
  • שימושים פדגוגיים ב -smartart

דוגמאות למפות חשיבה: Apollo Timeline

ארגון וייצוג מידע smartart

מטלה:  הכינו מצגת המכילה תרשים smartart, שבעזרתה תקנו נושא חדש בכיתה.

פורום עיבוד מידע 2- מפגש 1

2. 

29.11.10

    

יצירת שיתופיות בכתיבה באמצעות כלי שיתוף לכתוב מסמך משותף– Google Docs המציג את הבנות הקבוצה בנושא תהליך למידה מידעני בסביבה מתוקשב

 יצירת שיתופיות בכתיבה באמצעות google docs.

 מטלה - יצירת טופס שיתופיות בכתיבה בעזרת גוגל דוקס
פורום עיבוד מידע 2 - מפגש 2

3.

 29.12.10

הכרות עם כלים דיגיטאליים להעברת מסר חזותי. יצירת סרטונים באמצעות Windows Movie Maker או: הטבעת סרטונים מ- YouTube במצגות

הערה: ביצירת סרטונים, חשוב מאוד לשמור על אתיקה וזכויות יוצרים ברשת.

סרטון באמצעות Windows Moovie Maker

או: מצגת או אתר כיתתי בו מוטבע סרטון YouTube

משימה: יצירת סרטון ב movie maker
פורום עיבוד מידע 2 - מפגש 3

4.

 18.1.11

ארגון נתונים והפקת משמעות מנתונים כמותיים באמצעות גיליון אלקטרוני של אקסל - מיון וסינון נתונים, שימוש בפונקציות הנחיות ודוגמאות למיון וסינון נתונים
מיון וסינון באקסל
שימוש בפונקציות באקסל

משימה: הפקת משמעות מנתונים באקסל
משימה 2: תרגול באקסל

פורום עיבוד מידע 2 - מפגש 4

 5.

 2.2.11

 היום הלאומי לאינטרנט בטוח בסימן "כולה לייק...."

חישוב באקסל לניהול הלמידה-חישוב ציון משוקלל, עיצוב מותנה, מיפויים.

-  איסוף נתונים כמותיים בעזרת טופס מקוון (מערכת "שיא"google docs ויישומם בהוראה ולמידה).

 שבוע אינטנרט נערך בין הימים 6-11/2.2011 יום שיא 8.2.11.
כל כיתה תשתתף לפחות בפעילות אחת בנושא במהלך השבוע

 מאגר פעילויות אתר משרד החינוך

מאגר פעילויות מרכז הדרכה בתקשוב - דרום

משימה:תכננו שיעור ליום האינטרנט הבטוח בעזרת מאגרי המידע שנחשפו במפגש זה.

פורום עיבוד מידע 2 - מפגש 5

 6.

15.2.11 פיתוח משימה מתוקשבת קצרת טווח העושה שימוש בסטנדרטים במידענות, (או: המעודדת הבניית ידע) באמצעות כלי האופיס והאינטרנט

 טופס תכנון משימה מתוקשבת

השיעור המקוון דר' אברום

המטלה המקוונת דר' אברום 

דוגמאות למחוון - הערכת תוצר למידה

 משימה:
תכננו בעזרת טופס תכנון שיעור מקוון את המשימה המתוקשבת קצרת הטווח.
העלו את התכנון לפורום עיבוד מידע 2 - מפגש 6

במפגש הווירטואלי המשיכו לפתח את המשימה ובנו מחוון להערכת תוצר למידה

 7.

20.2.11

כלים להערכת משימות מתוקשבות.
פיתוח מחוון להערכת משימה מתוקשבת קצרת טווח

 למידה מרחוק

משימה: בנו את המשימה המתוקשבת בהלימה לתכנון יחידת הלימוד מהמפגש הקודם.

הערכה- הוסיפו מחוון להערכת תוצר למידה של התלמיד. ( המחוון יכול להיות כמותי או איכותי)

העלו את המשימה קצרת הטווח
פורום עיבוד מידע 2- מפגש 7

 8.

  2.3.11

 הערכת עמיתים למשימות קצרות הטווח וסיכום ההשתלמות

·     

 הערכת פעילויות מורים
בעזרת מחוון להערכת משימה מתוקשבת
פורום עיבוד מידע 2- מפגש 7

 הצגת משימות מתוקשבות קצרות טווח
סיכום: משוב להשתלמות

 

 

.