בי"ס ממ"ד "שילה"              ג.א.                                                                   

 כתות ה'-ו'  חזרה "לשילה"

 מחנכת כתה ה'- אמיתי אורלי.
 מחנכת כתהב' - הנדי יוכי.

 

 קישורים  תוכנית לימודים  אירועים חברתיים:  תוצרים ממוחשבים-
  השימושון אוריינות-  בחוג מחשבים-בניית אתרים אישיים
בתוכנה פוטופילטר-אברהם סלמון

 מדעים- נושאי הלימוד העיקריים.
            האדם בריאותו ואיכות חייו
            חומרים ואנרגיה.

                     
   חשבון