מדריך למשתמש בשילובית

   פורום תמיכה בשילובית
 

 קבוצות דיון-

ועדות סטטוטוריות מתוקף חוק החינוך המיוחד - שילוב, השמה וערר

קבוצות דיון באגף לחינוך המיוחד

 

   

 

 


 

   

 

 

 
 *  הערה: בכל מקרה בו יש סתירה, יש להסתמך על חוזר המנכ"ל

צור קשר:  צוות שילוב ארצי - דואר אלקטרוני