חזור למידעון

 

                                          


מדריך למשתמש בשילובית

   פורום תמיכה בשילובית
 

 
 

קבוצות דיון-

ועדות סטטוטוריות מתוקף חוק החינוך המיוחד - שילוב, השמה וערר

קבוצות דיון באגף לחינוך המיוחד

מצגת- חוזר מנכ"ל
בנושא תוכנית השילוב

חוזר מנכ"ל תשס"ח/3 (ד)- הוראת קבע  
בנושא תוכנית השילוב בחינוך הרגיל
תיקונים לחוזר מנכ"ל תשס"ח/3(ד'), סעיף 1.2-37

חוזר מנכ"ל תשסו/8(ב) - הוראות קבע 
נהלים והנחיות - ועדות שילוב, השמה

חוק חינוך מיוחד 1998 

 

דף מידע- שילוב

מידע אודות ישובי הצו

תנאים לקבלת זכאות לתמיכה מסוג סייעת

רמת תפקוד לתמיכה מסוג סייעת

הנחיות להנפקת קובץ מרכז

טופס 8 שינויים סייעות צמודות תשע"א

                                                                                                          *  לאחר כניסה לקובץ, יש ללחוץ על
                                                                                                                back        לחזרה למידעון  
 

 *  הערה: בכל מקרה בו יש סתירה, יש להסתמך על חוזר המנכ"ל
 

 


 צור קשר:  צוות שילוב ארצי - דואר אלקטרוני