חזור למידעון

 
                                                       


מדריך למשתמש בשילובית

   פורום תמיכה בשילובית
 

 
 

קבוצות דיון-

ועדות סטטוטוריות מתוקף חוק החינוך המיוחד - שילוב, השמה וערר

קבוצות דיון באגף לחינוך המיוחד

 תקצוב השילוב- תרשים

עקרונות שיטת תקצוב ויישום של שעות השילוב 


נוהל אישור ותקצוב מסגרות לימוד של החינוך המיוחד בחטיבה העליונה

נוהל הערכות לקבלת "תמיכה מסוג סיוע"
לתלמידי גן טרום חובה בישובים שלא חל עליהם צו לימוד חובה (קוד 4)

מחלות נדירות/ תסמונות

הנחיות להקצאת שעות תמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות רגילות
שקבלו זכאות בועדות שילוב מוסדיות לתמיכה מסוג סייעת  לשנה"ל תשע"א (קוד 1)

סייעות תגבור (קוד 5)- סייעות במסגרות החינוך המיוחד

                                                                                                    *  לאחר כניסה לקובץ, יש ללחוץ על
                                                                                                         back        לחזרה למידעון  
 *  הערה: בכל מקרה בו יש סתירה, יש להסתמך על חוזר המנכ"ל
 


 צור קשר:  צוות שילוב ארצי - דואר אלקטרוני