"לראות את הילד דרך עדשת השילוב,
פירושו, מעבר מהתבוננות על קשייו
אל אסטרטגיית התבוננות על מערכות חינוכיות
כפוטנציאל להשתנות והשפעה"
 
                                                 (אונסקו, 2005 )