חזור למידעון

 
                                             






מדריך למשתמש בשילובית

   פורום תמיכה בשילובית
 

 
 

קבוצות דיון-

ועדות סטטוטוריות מתוקף חוק החינוך המיוחד - שילוב, השמה וערר

קבוצות דיון באגף לחינוך המיוחד

 מצגת- תכנית חינוכית יחידנית

מדריך תכנית חינוכית יחידנית

תכנון וכתיבה של תח"י
כתהליך קבלת החלטות מיטבי

תכנון וכתיבה של תח"י
כתהליך קבלת
החלטות
- נייר עמדה

  *  לאחר כניסה לקובץ, יש ללחוץ על
     back        לחזרה למידעון  

 *  הערה: בכל מקרה בו יש סתירה, יש להסתמך על חוזר המנכ"ל

 

 


 צור קשר:  צוות שילוב ארצי - דואר אלקטרוני